Абайдың поэтикалық әлемі – Поэтический мир Абая

Product Enquiry

Монографияда Абайдың көркемдік әлемінің ерекшелігі зерттеледі. Дискурс, диалог талдаудың негізінде авторлар өлеңдерінің табиғатын ашады. Хронотоп категориясына көп назар аударылады. Абай өлеңдерінің уақыт пен кеңістік құрылымы мен қызметтері анықталады.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code