Аударманың теориялық және прагматикалық мәселелері

Product Enquiry

Тілдің прагматикалық мәселелері лингвистикада кеңінен зерттелгенімен, аударматану ғылымында кейінгі жылдары ғана зерттеу нысанына айналды. Бұл оқу құралында аударманың прагматикалық мәселелері, прагматикалық қырлары мен ерекшеліктері, прагматикалық ықпал, әлеует, аудармадағы рөлдік және прагматикалық қатынастар мен бейімдеу түрлері, олардың әдеби жанрлар аудармасында қолданылуы, аудармадағы әлеуметтік лингвистика сипаты, аудармашының прагматикалық және прагматикалықтан тыс міндеттері жан-жақты баяндалады.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code