Аудит негіздері

Product Enquiry

Оқулықта аудиттің қалыптасуы мен дамуы және бизнестің қаржылық- экономикалық талдау проблемалары қарастырылады.Аудиторлық және бақылау-талдамалы қызметінің теориялық, әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздері ашып көрсетіледі.

Author

Continuation of the title

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code