Ақсу-Жабағылы қорығына 90 жыл

Product Enquiry

Орта Азияның бар аймағы мен Қазақстанның ежелгі қорығы Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи
қорығының 90 жылдық мерей тойына арналған еңбегінің бұл 11 басылымы болып табылады. Бірінші
бөлімде қорықтың ғылыми мамандарды тəрбиелеудегі рөлі мен Қазақстан мен ТМД мемлекеттерінің
ғылыми мекемелерімен Батыс Тянь-Шаньда ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, Мұражайды құру тарихы мен қорықтың сапар орталығы, қорық жайлы ғылыми-көпшілік фильмдер түсіру, сонымен қатар оның
территориясының геоморфологиясы жайлы ғылыми мақалалар жарияланған. Екінші бөлімде қорық флорасы мен өсімдіктеріне, едəуір пайдалы түрлердің биологиялық ерекшеліктеріне, оның ішінде мəдени
өсімдіктердің түп тегіне сипаттама берілген. Үшінші бөлімде жануарлар əлемі – құстар, сүтқоректілер, насекомдар жəне т.б. жайлы мақалалар берілген. Басылымның соңында қорық территориясынан жиналған
материалдар жайлы библиографиялық басылымдармен толықтырылған.