Бухгалтерлік есеп теориясы және тәжірибесі

Product Enquiry

Бұл оқу құралы бухгалтерлік есепті оқитын жоғары оқу орнының студенттеріне арналған.Ол бухгалтерлік есеп шоттары Типтик және жұмыс жоспарларының қазіргі заманғы талаптарына сәйкес жазылған.Оқу құралында көпшілік үшін бухгалтерлік есепті білу мен шұғыл бухгалтерлік жұмыс бойынша тәжірибелі дағдыларын алудың ең оңай, түсінікті әдістері қолданылған.Оқу құралы студенттер мен басқа да оқырман қауымға шаруашылық операцияларды, айналым ведомостарын жазу, сондай-ақ бухгалтерлік балансты қосымшалар мен декларациялардың қажетті түрлерін құру, әдістерінің егежей-тегежейін білуді мақсат етіп қояды.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code