Дифференциалдық және интегралдық есептеулер

Product Enquiry

Оқу құралы жоғары техникалық оқу орындарының бағдарламасына сәйкес жазылған жоғары математика курсының бірінші бөлімін құрайды. Мұнда элементар функциялар, анықталу аймақтары, графиктері, негізгі сипаттамалары, шектер теориясы мен бір айнымалы фцнкциялардың дифференциялдық және интегралдық есептеулері берілген. Әрбір тараудың соңында теориялық материалдардың мазмұнын толық аша түсу үшін арнайы есептер мен жаттығулар келтірілген.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code