Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы

Product Enquiry

Оқу құралында XVII-XIX ғасырлардағы Еуропа және Американың алдынғы қатарлы елдеріндегі капитализмнің даму үдерісі, осы елдердегі әлеуметтік – саяси өзгерістер, капитализмнің қалыптасуындағы әлемдік-тарихи үдерістің ажырамас құрамдас бөлігі- отаршылдықтың бекүі, буржуазиялық революциялар жан-жақты талқыланады. Жаңа тарихтың бірінші кезеңін қамтығандықтан халықаралық қатынастар жуйесінің вестфальдік және веналық кезеңдері қарастырылады.

Author

Continuation of the title

Ownership

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

Number of pages

Type of literature

Language code