Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1945-2000 жж.)

Product Enquiry

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихының екінші кезеңіне арналған оқу құралы ХХ ғасырдың екінші жартысындағы капиталистік және социалистік елдердегі экономикалық-әлеуметтік дамудағы өзгерістерге тоқталады. Соғыстан кейінгі АҚШ және КСРО елдерінің “қырғи-қабақ” соғыс саясатының мәні, екі ұлы державаның әлемдік дамуға тигізген әсері жазылды. 50-90 жылдардағы капиталистік қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер, өндірістік даму, модернизациялау және ғылыми-техникалық революцияның жетістіктері қарастырылады. Социалистік елдердегі демократиялық өзгерістер, “демократиялық социализм” қоғамындағы дағдарыстар, КСРО-ның ыдырауы, ұлттар мәселелері, 90-жылдардың соңындағы капиталистік қоғамдағы постинтустриялық даму, ақпараттық қоғам, нарықтық экономиканың жаңа өрлеуі айтылады. Бұрынғы социалистік жүйедегі елдердегі экономикалық реформалардың барысы жазылады. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы экономикалық ынтымақтың тереңдеуі, әлемдік дамудағы жаһандану арқылы ХХІ ғасырға өтудің алғышарттары кең түрде қамтылады.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

Publication additional info

ISBN

Number of pages

Language code