Жартылайөткізгішті электронды аспаптар және өлшеу әдістері

Product Enquiry

Бұл оқу  құралында жартылайөткізгіштік аспаптар, жартылайөткізгіштік аспаптар құрылымы, оның ішінде жартылайөткізгіштік диодтар, биполярлық транзисторлар, өрістік транзистор, тиристорлар және жартылайөткізгіштік оптоэлектрондық элементтердің физикалық қасиеттері, қолдану аясы, зертханалық жұмыстар, қосу схемалары, зертханалық стендті үйрену және өлшеу әдістері қарастырлған.