Жергілікті басқару және оның өзекті мәселелері

Product Enquiry

Оқу құралында жергілікті басқару органдары, жергілікті шаруашылықты басқару жолдары мен тетіктері, мемлекет пен жергілікті басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктерді ажырату, бюджетаралық қатынастардың шешілу барысы және т.б. қазіргі таңдағы өзекті мәселелері кеңінен қамтылып, логикалық жүйеге келтірілген. Оқу құралының соңында студенттерге арналған тест сұрақтары, глоссарий, қысқаша аударма сөздік берілген.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code