Жоғары математика

Product Enquiry

Бұл оқу құралы ауыл шаруашылығы жоғары оқу орындарының “Зооинженер” мамандығына арналған “Жоғары математика” курсы бойынша жасалған программалар негізінде жазылған. Мұнда жазықтықтағы және кеңістіктегі аналитикалық геометрияның элементтері, бір айнымалы функциялары дифференциалдық және интегралдық есептеулерінің негіздері, көп айнымалылар функциялары жайында қысқаша мәліметтер, дифференциалдық теңдеулердің негіздері, ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың элементтері, қатарлар және еселі интегралдар қамтылған. Жоғары математика ұғымдарын және оның тәсілдерін, математиканың практикалық қажеттігін түсіндірме алатын физика, биология тағы басқа пәндерден көптеген мысалдар келтіріліп, сүреттер берілген. Оқырмандардың өзіндік жұмыстарын баянды жүргізу үшін түрлі жаттығу есептері келтірілген.

Author

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code