Жоғары математика

Product Enquiry

Оқулықта сызықтық алгебра және аналитикалық геомертия элементтері, математикалық анализге кіріспе бір және көп айнымалы функцияладрың дифференциалдық және интегралдық есептеулері, өрістер теориясы, қатарлар, Фурье қатарлары және дифференциалдық теідеулері тақырыптары қамтылған.Берілген тақырыптар жоғары техникалық оқу орындарының жоғары математика пәнінің қазіргі бағдарламасына сәйкестендіріп жазылған.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code