Журналист шығармашылығындағы жаңа инновациялық технологиялар

Product Enquiry

Жоғары оқу орындарының журналистика факультетінің оқытушыларына, студенттеріне ұсынылып отырған бұл оқу кұралында әлем философтарының, педагогтарының және ойшылдарының ой түйіндері мен казақтың көне данышпандарының ұрпактан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан даналық ойларын салыстыру арқылы жүйелеудің теориясы мен практикалык жолдары зерделенеді. Қазақ ағартушыларының прагматикалық бағыттарының, еліміздің қазіргі заманғы көрнекті ғалымдарының казақ халқының ділі, дәстүрлі тәлімі мен адамзат құндылықтарының деңгейлестігін сараптау жөніндегі гылыми түйіндерінің өміршеңдігі теориялық және практикалық негізде дәлелденеді.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code