Заң психологиясы

Product Enquiry

Оқу құралында заң психологиясы мен пенитенциарлық психологияның өзекті мәселелері- даму тарихы, негізгі қағидалар мен әдістер, заңгер мен психолог іс-әрекетіндегі танымдық үдерістер, эмоциялық күйлер мен сезімдердің психологиялық- құқықтық аспектілері, құқық қолдану іс-әрекетінің психологиялық жақтары, қылмыскердің және қылмыстық топтың психологиялық ерекшеліктері, қылмыстық әрекеттің уәждемесі, нарықтық азаматтық құқық психологиясының қалыптасуы, ювеналдық әділеттілік және арнайы заңгер қызметкерлерінің кәсіптік міндеттері, кәмелетке толмағандардың қылмысқа бару себептері және олардың виктимділігі, қылмыстық құлық және бұқаралық ақпарат құралдары, пенитенциарлық мекемелер және түзету жұмыстарының шетел және отандық үлгілері, бостандыққа қайта бейімдеу мен қайта әлеуметтендірудегі психологиялық бағдарлама, психологың жабық мекемеде қолданатын әдістері мен әдістемелері қарастырылған.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code