Заң психологиясы

Product Enquiry

Оқу құралында заң психологиясы мен пенитенциарлық психологияның өзекті мәселелері – даму тарихы, негізгі қағидалар мен әдістер, заңгер мен психолог іс-әрекетіндегі танымдық үдерістер, эмоциялық күйлер мен сезімдердің психологиялық-құқықтық аспектілері, құқық қолдану іс-әрекетінің психологиялық жақтары, қылмыскердің және қылмыстық топтың психо-логиялық ерекшеліктері, қылмыстық әрекеттің уәждемесі, нарықтық азамат-тық құқық психологиясының қалыптасуы, ювеналдық әділеттілік және арнайы заңгер қызметкерлерінің кәсіптік міндеттері, кәмелетке толмағандардың қылмысқа бару себептері және олардың виктимділігі, қылмыстық құлық және бұқаралық ақпарат құралдары, пенитенциарлық мекемелер және түзету жұмыстарының шетел және отандық үлгілері, бостандыққа қайта бейімдеу мен қайта әлеуметтендірудегі психологиялық бағдарлама, психологтың жабық мекемеде қолданатын әдістері мен әдістемелері қарастырылған. Теориялық талдау мәселелері автордың бірнеше жылдар бойы колонияда жүргізген тәжірибелік жұмыстарымен тіркесімде. Оқу құралы докторанттарға (PhD), магистранттарға, студенттерге, жабық мекеме қызметкерлеріне, психология мен заң ғылымдары байланысымен айналысатын зерттеушілерге арналған.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code