Инвестициялық жобалау

Product Enquiry

Оқу құралында инвестициялық жобалардың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік әзірмелері берілген. Жұмыс инвестициялық жобалау бойынша университеттік оқу бағдарламасына сәйкес құрылған. Өзіндік жұмысқа баса назар аударылған, осыған сәйкес тапсырмалардың шешу үлгілері келтірілген және құралда өзіндік есептеп шешуге арналған тәжірибелік тапсырмалар жауаптарымен берілген.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code