Инновациялар:менеджмент, статистика, есеп және аудит.

Product Enquiry

Бұл оқу құралының бірінші бөлімі инновациялық кәсіпкерліктің теориялық мәселелеріне және инновациялық жобаларды басқару, олардың тиімділігі, сондай-ақ қаржыландырылуы мәселелеріне арнадған.Екінші бөлімі индустриялық-инновациялық қызметті статистикалық есепке алу бойынша білімдер жүйесімен таныстыру және инновациялар статистикасының мүмкіндіктерін ашып көрсету, атап айтқанда, статистикалық көрсеткіштер жүйелері туралы, сондай-ақ инновациялар статистикасы саласындағы халықаралық стандартты ескере отырып, олардың инновациялық қызметтің нәтижелігін көрсететін есепке алу әдістері жайында жеткілікті түрде толық мағлұмат беру мақсатын көздейді.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code