Инновациялық менеджмент

Product Enquiry

Оқулық инновациялық менеджмент пәнінің типтік бағдардамасы құрылымына сәйкес жазылған.Оқулық студенттер әр қадам басқан сайын міндетті түрде экономикалық немесе экологиялық, әлеуметтік және басқа да тиімділіктер беретін инновацияларды игеру үдерістерін басқару, ұйымдастыру әлеміне енуге мүмкіндік туғызатындай етіп дайындалған.Нәтижесінде студенттер өз бетінше инновациялық үдерістерді басқару, жоспарлау және инновациялардың пайдалылығын есптеуге мүмкіндік беретіндей біліммен құралданады.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code