Кәсіпкерлік

Product Enquiry

Оқу құралында кәсіпкерліктің мәні,маңызы,негізгі түрлері мен ұйымдастыру нысандары, қызмет ету ерекшеліктері, кәсіпкерлік істі ашу, жүргізу жағдайлары мен талаптары қарастырылған.Сонымен қатар кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдің түрлері, бағалау мен басқару әдістері, бизнес- жоспар әзірлеу тәртібі мен әдістемесі, кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздері мен несиелеу шарттары, лизингтік және факторингтік операцияларды қолдану мүмкіншіліктері, кәсіпорын персоналы, оны бағалау мен басқару әдістемелері, кәсіпорында қолданылатын кадр саясаты, еңбек ақы төлеу жүйесі де қамтылған.Кәсіпкерлік жүйесіндегі әріптестік байланыстар, мәміле мен шартты дайындауға қойылатын негізгі талаптар, коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер жіне оларды қорғау жүйесі, кәсіпкерлердің әкімшілік, қылмыстық, материалдық, тәртіптік жауапкершілікті, міндеттемелерін орындау әдістері, кәсіпкерлік этикасы, іскерлік қарым-қатынас жасау нысандары, іскерлік этикет мәселелері жан-жақты көрініс тапқан.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code