Көркем мәтін семантикасы

Product Enquiry

Оқу кұралында көркем мәтін семантикасының қалыптасу мәселелері, көркем мәтіннің мазмұндық – құрылымдық ерекшеліктері, оны түзетін тілдік құралдардың қызметі, көркем мәтінде тілдік бірліктердің мағыналарының құбылулары және т.б. қамтылады.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code