Сборник материалов Международной научно-практической конференции “Новые подходы к развитию экономики Казахстана на современном этапе: особенности и перспективы”

Product Enquiry

2-е Сагадиевские чтения-2020

Новые походы к развитию экономики Казахстана на современном этапе: особенности и перспективы: Сборник материалов Международной научно-практической конференции (Алматы, 23-24 апреля 2020г.) = Қазақстан экономикасын дамытудың қазіргі кезеңдегі жаңа тәсілдері: ерекшеліктері мен болашағы: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы (Алматы, 23-24 сәүір 2020ж.) = New approaches to Kazakhstan’s economy development at the present stage: features and prospects: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Almaty, 23-24 April 2020)

ISBN

Language code

, ,

Number of pages

Physical medium

Publication place

Publication year

Publisher

Type of literature