Менеджмент: Лекциялар курсы

Product Enquiry

Лекциялар курсы түрінде ұсынылып отырған бұл кітапта “Менеджмент теориясы мен іс-тәжірибесі” деген жалпы атаумен аталатын ұлкен мәселелер шеңберін қамтитын пәндерді оқытудың көп жылғы тәжірибесі көрініс тапқан.

Басқару теориясы мен іс-тәжірибе мәселелері әрдайым мемлекеттік органдардың басты назарында болды, өйткені барлық экономиканың тиімділігі, әлеуметтік сипаттағы көптеген мәселелердің шешімін табуы басқару иерархиясында олардың дұрыс қолданылуына байланысты. Өндірістің классикалық факторларымен қатар басқару ісі өзіндік ерекшелігі бар фактор ретінде олардың қатарына кіреді. Қайта қалыптасудың нарықтық жағдайында тиімді менеджментпен айналысқанда ғана ұтымды іс жүргізуге болады. Оған қоса, оны пайдаланудың теориясы мен іс-тәжірибесін түбегейлі зерделеу басқарушылықтың жоғары кәсіби негізін қалайды.

Кітап экономикалық мамандықты зерделеуші жоғары оқу орындарының студенттеріне, сондай-ақ магистранттар мен аспиранттарға және басқару мәселелерімен айналысушыларға арналған.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code