Менің ғылымдағы өмірім. Ғалымдармен 21 сұхбат

Product Enquiry

Кітапта А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі, А.Бектұров атындағы химия ғылымдары жəне Д.Сокольский атындағы органикалық катализ жəне электрохимия институттарының жетекші ғалымдарымен жүргізілген сұхбат материалдары берілді. Онда ғылымдағы өмірі советтік кезеңде қалыптасқан аға буынның жүріп өткен жолы туралы сөз болады. Олардың ашқан жаңалықтары, шығармашылық жетістіктері келешек ұрпаққа зор ғибрат екендігі сөзсіз.

Басылым көпшілік оқырман қауымға арналады.