Нарық және баға белгілеу

Product Enquiry

Бұл оқу құралында Қазақстан экономикасының дамуының осы заманғы кезеңіндегі нарықтық баға белгілеудің ең өткір, ең өзекті мәселелері жүйелі түрде баяндалған.Жүріп жатқан процестер теориялық жағынан түсіндіріледі әрі эконломикадағы баға мен баға белгілеуді жетілдірудің негізгі бағыттары сөз болады.

Author

Continuation of the title

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code