Педагогоикалық менеджмент

Product Enquiry

Оқулықта білім беру жүйесін басқарудың негізгі мәселелері қарастырылған.Сонымен қатар педагогикалық менеджменттің даму болашағы және қазіргі жағдайы, менеджменттің негізгі функциялары және оларды білім беру мекемелерінде жүзеге асыру ерекшеліктері көрсетілген.Білім сапасының педагогикалық менеджментінің негізгі функциялары және оларды білім беру мекемелерінде жүзеге асыру ерекшеліктері көрсетілген.Білім сапасының педагогокалық менеджментінің негізі ретіндегі тәсілдер талданды, сапаны басқарудағы МЖМБС рөлі қарастырылды.Білім беру үрдісінің менеджері ретінде педагогтың қызметіне сипаттама беріледі.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code