Прозалық мәтінді талқылау тәсілдері

Product Enquiry

Оқу құралында әдебиеттанудағы прозалық мәтіннің жалпы ерекшеліктері сараланып, оның өзіндік табиғаты айқындалады. Мәтінді әмбебаптық тұрғыда танудың, талқылаудың алғы шарттары зерделенеді.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code