Стандарттау, метрология, сертификаттау және сапаны басқару

Product Enquiry

Оқу құралы стандарттаудың, метрология мен сертификаттаудың және сапаны басқарудың негіздерін зерделеуге арналған. Оқу құралы 11 тараудан тұрады, онда Қазақстан Республикасындағы стандарттаудың негізгі ережелері, оның міндеттері, ұйымдастыру құрылымы, қолданылуы, сондай-ақ метрология, өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету жөніндегі негізгі ақпарат баяндалған және қазіргі заманғы кәсіпорында сапаны басқару, ИСО 9000 сериялы халықаралық сапа стандартының, сертификаттау мен т.б. негіздері жөніндегі деректер келтірілген.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code