Статистика негіздері

Product Enquiry

Джозеф Ф. Хилидің «Статистика негіздері: әлеуметтік зерттеу құралы» еңбегі алғаш рет 1984 жылы жарық көрген. Қолыңыздағы оқулық ағылшын тіліндегі төртінші басылым негізінде дайындалды. Оқулық төрт бөлімнен тұрады. Әр бөлім бірнеше тарауға бөлінген. Атап айтқанда, де- скриптив статистика, орталық тенденция өлшемдері, дисперсия өлшемдері, қалыпты қисық, инферен- циал статистика, гипотезаны сынау түрлері, ассоциацияның бивариатив өлшемдері, мультивариатив техникалар тәрізді статистиканың ауқымды бөлімдері теориялық тұрғыда жан-жақты зерделенеді. Сонымен қатар оқулықта статистика негіздері, оның әлеуметтік ғылымдарда алатын орны мен мүмкін- діктері туралы толық мағлұмат беріледі.

Кітап жоғары оқу орындарының студенттеріне, ғалымдармен оқытушыларға, статистика бойын- ша білімін арттырғысы келетін оқырман қауымға арналған.

Author

Continuation of the title

ISBN

Language code

Number of pages

Physical medium

Publication additional info

Publication place

Publication year

Publisher