Статистика

Product Enquiry

Оқулықта статистикалық деректерді жинаудың, өңдеу мен талдаудың статистикалық әдістемесі екі бөлікте баяндалған.Шоқаманов Ю.К. дайындаған бірінші бөлігінде статистикалық деректерді жинау, өңдеу мен талдаудың жалпы қағидалары, әдістері мен тәсілдері қарастырылады, сондай-ақ бұқаралық-қоғамдық құбылыстар мен процестердің дамуының заңдылықтары және үрдістері зерттеледі.Белгібаева Қ.Қ. жазған екінші бөлігінде әлеуметтік-экономикалық процестерді сипаттайтын аса маңызды ұғымдар мен статистикалық көрсеткіштері, сонымен бірге еліміздің экономикалық дамуының негізгі факторлары мен деңгейіне баға беріледі, сондай-ақ өндіріс саласындағы шығындар мен нәтижелердің көрсеткіштері, сонымен бірге еліміздің экономикалық дамуының негізгі факторлары мен деңгейіне баға беріледі, сондай-ақ өндіріс саласындағы шығындар мен нәтижелердің көрсеткіштері, халықтың әл-ауқатының көрсеткіштерін есептеу әдістемесі қарастырылады.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code