Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы: Он томдық

Product Enquiry

“Антикалық Грекия және Рим тарихи ойы” аталатын екінші томға антикалық ой классиктері Аристотель, Жалған (Псевдо) – Ксенофонт, Платон, Плутарх т.б. шығармаларының әзінділері енген. Бұл үзінділердің мазмұны антикалық ойлардың бүгінгі күнге дейін өзекті екенін көрсетеді. Теоретикалық мәліметтермен қатар, мұнда келтірілген дәлелдік материалдар, ежелгі Қазақстан тарихъының кейбір беймәлім беттерін толықтыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл еңбекке енген мәліметтер Қазақстан аумағының көне тұрғындарының әлемдік тарих аясындағы орнын объективті қарастыруға көмектеседі.

Physical medium

Part number

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code