Тауарлар мен қызметтерге сараптама жасау

Product Enquiry

Оқу құралында тауарларды сраптамалық бағалаудың практикалық дағдысы мен кәсібін меңгеру үшін қажетті тауарды сараптау аумағында негізгі теориялық ережелері жүйеленген.Оқу құралы сараптаудың барлық әдістемелік кешенін қамтиды.Оқу құралы өнім сапасын қамтамасыз ететін мәселелерді шешумен айналысатын жоғры оқу орындарына, тауарды сараптау мамандарына, ғылыми қызметкерлеріне арналған.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code