Теориялық механика

Product Enquiry

Бұл кітап жоғары оқу орындарының қазақ бөлімдерінде оқитын студенттерінің теориялық ммеханика пәнін тереңірек меңгеруіне жетекшілік ететін оқу құралы болып саналады. Оның мазмұны теориялық механика пәнінің қәзіргі кездегі толық программасына сәйкестендірілген. Сонымен бірге түсіндірме мысалдар және бірқатар типтік есептердің толық шешімдері берілген. Кітап соңында теориялық механика курсының қәзір жиі қолданылатын негізгі оқулықтары мен оқу құралдарының тізімі көрсетілген.

Author

Physical medium

Publication place

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code