Халықаралық маркетинг

Product Enquiry

Оқу құралы студенттерге халықаралық маркетинг пәнінің теориялық негіздері мен әдістерін игеруге бағытталған.Халықаралық маркетингтің ұлттық маркетингтен ерекшелігіне, халықаралық нарыққа шығуды анықтау, шетелдік мақсатты нарыққа шығыуда маркетинг-микс тәсілдерін қолдану бойынша мағлұматтар берілген.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code