Шығыс Қазақстанның көне тарихы мен мәдениеті: тарихи-географиялық зерттеу

Product Enquiry

Шығыс Қазақстанда жүргізілген археологиялық зерттеулер мен соңғы жылдары жарық көрген ғылыми еңбектер негізінде жазылған бұл кітапта осы өңірді мекендеген сақ, ғұн, аримаспы, аргиппей, угэ, динлин, мұқылы тайпалары туралы мәліметтер келтіріледі, “найман” этнонимінің этимологиясына талдау даму деңгейі талданады. Шығыс өңіріне түрлі мақсатта келген емшіліктер мен экспедициялар деректері сараланады. Жалпы аймақтың “адамзаттың алтын бесігі” аталуының физикалық-географиялық факторлары қарастырылып, елді-мекен, жер-су атауларының тарихы баяндалады.

Author

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code