Ықтималдық және статистика

Product Enquiry

Оқулықта ықтималдықтар теориясының және математикалық статистиканың теориялық негіздері және қолданбалы әдістері қарастырылған.Сондай-ақ “Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика” пәнін оқытудың жылдық курсы қамтылған.Теориялық жағдайлар суреттердің молдылығымен қолданбалы бағыттағы қызықты сандық мысалдармен және есептермен айшықталған, қосымшаларда оларды шешу үшін қажетті ықтималды-стастистикалық кестелер ұсынылған.Оқулық жоғарғы оқу орындарында инженерлік мамандық бойынша білім алып жатқан студенттерге, сонымен қатар оқушыларға арналған.

Author

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code