Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы

Product Enquiry

Бұл оқу құралы Азаматтық құқық саласының “Міндеттемелердің жекелеген түрлері”, “Интеллектуалдық меншік құқығы” және “Мұрагерлік құқығы” бөлімдерін қамтиды. Қазақ тілінде Азаматтық кодекстің ерекше бөлімі бойынша комментарий болмауына және осы кодекстің қазақ тіліндегі мәтіндегі көптеген олқылықтарға байланысты студенттер және өзге қызығушылық білдіретін азаматтарға аталған тақырыптарды игеру қиындау болып келеді. Осы құрал тиісті салада білім алушыларға ыңғайлы, түсінікті әдістермен көмек беру мақсатында дайындалған.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code