“Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы” заңына түсіндірме (бап бойынша)

Product Enquiry

Бұл басылым Қазақстан Республикасының 2015 жылдың 18 қарашасындағы № 416- VҚРЗ “Қазақстан Республикасыныңмемлекеттік қызметі туралы” (06.04.2016 жылға өзгерістермен және толықтырулармен) заңына бап бойынша түсіндірме болып табылады.

Author

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

Publication additional info

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code