Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдыгы мен Алматы қаласының 1000 жылдығына арналған «Қазак жыраулары жырлағаи 700 жылдық ел тарихы» атты гылыми-теориялық конферснцияныц материалдары.

Product Enquiry
Category:

Бұл жинақка сан ғасырлық «Тарих толкынында» небір алапат оқиғаларды бастан кеше отырып, бүгінге жеткен тәуелсіз Қазақстанның өмір бойы бостан ел, бақытты әулет болуын жырлап өткен ұлт ардагерлері-жыраулар мен акындардың жеті ғасырлық елдік мұрасының кадыр-қасиетін тарихи жәдігерліктермен байланыстыра отырып, ғылыми тұрғыдан пайымдаған белгілі ғалымдардың зерттеу еңбектері жинақталып беріліп отыр.
Жинақ материалдары ғалымдар мен ұстаздарға, магистранттар мен жоғары оқу орындарының студенттеріне, сондай-ак, еліміздің сан ғасырлык өткен өмірін тереңірек білуге ықыласты көпшілік оқырманға арналған.

ISBN

Language code

Number of pages

Physical medium

Publication place

Publication year

Publisher

Type of literature