Қазақ тіл білімінің мәселелері

Product Enquiry

Филология ғылымдарының докторы,проф.Жамал Айтқалиқызы Манкееваның зерттеу жұмыстары жаңа 21 ғасыр басындағы қазақ тіл білімінің озық үлгілерінің бірінен саналады.Өйткені ғалым еңбектерінде тілтанымның заманауи салалары- этнолингвистика мен лингвомәдениеттану “ұлт-тіл-мәдениет” контексінде, жаңа бағытта, атап айтқанда, когнитивтік және антропоөзектік көзқарас тұрғысынан саораланады.Қазақ әдеби тілі мен диалектологиясының теориялық және практикалық мәселелерін заманауи тұрғыдан жан-жақты қарастырған зерттеуші еңбегі тілші ғалымдарға және көпшілік тіл жанашырларына арналған.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code