Қазақ тіл білімі тарихы

Product Enquiry

Ұсынылып отырған оку құралы- қазақ тіл білімінің тарихына қатысты жазылып отырған алғашқы туынды.Мұнда қазақ тіл білімінің тарихы қайнары М.Қашқари сөздігінен басталып, XX ғасырда қалыптасып дамыған қазақ тіл білімінің тарихы жүйеленеді, негізгі ғылыми еңбектер сараланып, қазақ тіл білімін қалыптастырудағы орны мен маңызы көрсетіледі.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code