Қазіргі қазақ тілі. Лексикология (сөздік құрам)

Product Enquiry

Оқу құралы қазіргі қазақ тілі лексикологиясының “Сөздік құрам” бөлімін тереңдетіп жазуға арналған. Мұнда “Көне сөздер”,”Жаңа сөздер”,”Кірме сөздер”,”Термин сөздер”,”Эмоционалды-экспрессивті сөздер”,”Қарапайым сөздер”,”Кітаби лексика”,”Варваризмдер” әңгімеленеді.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code