Қаржылық бақылау және басқарушылық аудит

Product Enquiry

Транзитті экономика жағдайындағы шаруашылық субъектілерді қызметіндегі қаржылық бақылау мен басқарушылық аудиттің даму тенденциялары кешенді қарастырылған.Бақылау тексеру мен аудиторлық қызмет негіздерінің теориялық, әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздері дәйектілікпен мазмұндалған.Қаржылық бақылау мен басқарушылық аудиттің министрлік, ведомстволар, холдингтер, трансұлттық компаниялардағы және шаруашылықтың басқа буынындағы және Халықаралық прогрессивті тәжірибесі сыни тұрғыдан жинақталған.Қаржылық есеп беруді бақылаудың, операциондық аудиттің, консалтингтік және басқа да ілеспе қызмет көрсетулердің ерекшеліктері ашылып қарастырылған.Қаржылық бақылау мен басқарушылық аудит шаруашылық субъектілерінің экономикалық әлеуетін оңтайлы пайдалануға жәрдемдеседі.

Author

Continuation of the title

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code