Қоғамдық сананы жаңғырту міндеттері аясындағы қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру

Product Enquiry

Ұжымдық монографияда қоғамдық сананың жаңғыруының ғылыми-теориялық және қолданбалы аспектілерін кешенді зерттеудің негізінде қазіргі кезендегі қазақстандық бірегейліктің қалуыптасуы кешенді зерттеледі, қазақтың дәстүрлі ділі нақты-тұтастық тұрғыдан түсіндіріледі; қоғамдық сананың жаңғыруы моделінің теориялық моделі әзірлемеленеді; шетелдік тәжірибені зерттеудің негізңнде Қазақстан Республикасындағы азаматтық қауымдастықтың қалыптасуының мүмкіндіктері мен болашағы анықталады; едлдің барлық аймақтарында жүргізілген фокус-топтық зерттеулердің нәтижелерін талдаудың негізінде дін саласындағы мемлекеттік саясатты жетілдіру бойынша ұсыныстар жасалды; “Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық” жобасының қоғамдық сананың жаңғыруына әртүрлі ықпалы зерттеледі

 

Continuation of the title

ISBN

Language code

Number of pages

Part number

Physical medium

Publication place

Publication year

Publisher