Қоғамдық сананы жаңғырту міндеттері аясындағы қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру

Product Enquiry

Ұжымдық монографияда ғылыми зерттеу мәселесіне қатысты қоғамдық сананы жаңғыруы мен қазақстандық ұлттық бірегейлікті қалыптастырудың идеялық-дүниетанымдық және теориялық-әдіснамалық негіздері қарастырылады. Еңбектің мазмұнына инновациялық ғылыми-зерттеу ұстанымдары негізге алынады. Еліміздегі қоғамдық санасының жаңғырту жүйесін талдау барысында философиялық-әдіснамалық түрғымен қатар ғылыми зерттеудің салыстырмалы-саясаттанулық және дінтанулық сияқты басқа теориялық әдістері ұсынылады. Ғылыми бағдарламаның нәтижелері біздің республикамыздың әлеуметтік ішкі топтасуының заманауилық формасы мен модельдеріне өтудің стратегиясын пәрменді жүзеге асыруға, этномәдени жіне ұлттық-мемлекеттік бірегейлікке, азаматтық қоғамның тұрақты және динамикалық дамуына өтуіне белгілі бір үлес қосады. Жалпы әлеуметтік капиталды тиімді жүзеге асыру мен көбейту Қазақстанның қазіргі әлемдегі 30 алдыңғы қатарлы елдерінің қатарына қосылуының маңызды ресурсы жіне механизмі болатындығы анықталған.

ISBN

Language code

,

Number of pages

Physical medium

Publication place

Publication year

Publisher

Type of literature