Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп

Product Enquiry

Оқу құралында бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық қорытынды есеп жасаудың негізгі принциптері және әдіснамалық негіздері қаралады.Құрал бухгалтерлік еесп және қаржылық қорытынды есеп жөніндегі заңдардың, қаржылық қорытынды есептің Ұлттық және Халықаралық стандарттарының, Бухгалтерлік есепті жүргізу Ережесінің, шоттардың үлгілік жоспарының негізінде жасалған.Құрал қолданыстағы бухгалтерлік стандарттар мен шоттар жоспарының талаптарына сәйкестендірілген.Ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен оны жолға қоюды, нақты мысалдармен , сонымен қатар қаржылық қорытынды есептің Ұлттық және Халықаралық стандарттарының қабылдануына, шоттардың үлгілік жоспары мен заңдарға енгізілген өзгерістерге байланысты, көрсете отырып сипаттайды.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code