Әдебиеттануға кіріспе

Product Enquiry

Оқу құралында әдебиеттану ғылымының басты мәселелері, қалыптасу тарихы, әдебиеттің сөз өнері ретіндегі ерекшеліктері, көркем шығарманың құрылысы мен құрымы, оны талдаудың әдіс-тәсілдері мен ұстанымдары, көркемдік даму заңдылықтары, әдеби мектептер, әбеби үдеріс пен әдеби дамудың ортақ заңдылықтары, ұстанымдары, т.б. қарастырылады.

Author

Continuation of the title

Publication place

Publisher

Publication year

Number of pages

Type of literature

Language code