Әлеуметтік-экономикалық статистика

Product Enquiry

“Әлеуметтік- экономикалық статистика” курсының барлық бөлімдері бойынша әдістік көрсетулер, түсіндірулер, формулалар, шешімдер жауаптары бар теоретикалық сұрақтары, есеп құрамалары кіреді.Теоретикалық сұрақтар лекциялық материалдың негізі болып табылады.Студенттерге статистикалық көрсеткіштердің есептеу және талдау әдістемесін ашатын мысалдар келтірілген.”Әлеуметтік-экономикалық статистика”, “Ұлттық Шорттар Жүйесі”,”Макроэкономикалық статистика”, “Әлеуметтік статистика” пәндері бойынша аудиториялық емес жұмыстарына қолдануы үшін, есептер нақты мәліметтер бойынша статистикалық жинақтардан құралған.

Author

Continuation of the title

Physical medium

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Type of literature

Language code