Name: Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу
 Author: Helen Beetham, Rhona Sharpe
 ISBN-10: 0415539978
 ISBN-13: 978-0415539975
 Language: English
 Publisher: Oxford University Press
 Year: 2013
 Number of pages: 352
 First published: 2007

Overview:

Бұл оқулықта ХХІ ғасырдағы педагогиканың дамуы, оқытуды жеке тұлғаға бейімдеу, қолжетімді әрі тиімді жоспарлау мен оны жүзеге асыруға бағытталған жобалар қарастырылады. Оқу қызметін электрондық және мобильді технологиялар контексінде зерттей отырып, авторлар білім берудің техно-бағдарлы болашағын кеңінен баяндайды. Кітаптың «Дизайнның принциптері мен практикасы» деп аталатын І  бөлімінде білім  алуға және  оны жоспарлауға қатысты цифрлық технологиялардың қағидалары мен теориялары егжей-тегжейлі қарастырылып, оларды тиімді қолдану жолдары көрсетілсе, ІІ бөлімде дизайнның пәндік қырлары ортаға салынып, мобильді және сымсыз есептеу техникасы саласындағы жетістіктер, тәжіри- бе жүзіндегі жобалау мүмкіндіктері, күрделі жүйелер мен мобильді оқытуды дизайнға түсіру туралы тың зерттеу жаңалықтарымен толықтырылған. Қорытындылаушы ІІІ бөлімде авторлар осы технологияларды болашақта қолдану аймақтарына шолу жасай отырып, оған қатысты нақты үлгілер ұсынады.

Оқулық педагогика, психология мамандықтары бойынша білім алып жүрген     студенттерге, магистранттарға және осы салаға қызығушылық танытушы барша зерттеушілерге арналған.

About the author:

Элен Битэм – тәуелсіз кеңесші, электронды білім беру саласының зерттеушісі.

Рона Шарп – Оксфорд Брукс университетінің (Ұлыбритания) қызметкерлерді оқыту және дамыту орталығының басшысы.